Klaipėdos miestas ir rajonas susitarė dėl bendradarbiavimo

Šiandien, rugsėjo 11 dieną, Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybės, siekdamos pagerinti abiejų savivaldybių gyventojų gyvenimo kokybę, pasirašė Ketinimų protokolą. Abiejų savivaldybių merų parašais patvirtintame dokumente įvardinti 7 projektai, apimantys vandentvarkos, švietimo įstaigų finansavimo, susisiekimo paslaugų organizavimo aspektus.

„Realybė tokia, kad didelė dalis Klaipėdos gyventojų išsikėlė gyventi į priemiesčius, į Klaipėdos rajono teritoriją, tačiau jie ir toliau lieka klaipėdiečiais – jų gyvenimas verda uostamiestyje. Klaipėdos rajono gyventojai taip pat uostamiestyje dažni svečiai – čia dirba, gydosi, mokosi, pramogauja. Iš to kyla susisiekimo problemos, teisiniai ir mokestiniai infrastruktūros sukūrimo bei išlaikymo ginčai, kuriuos geri kaimynai turi išspręsti draugiškai“,- sakė Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos miesto meras.

„Šis susitarimas pradeda naują etapą miesto ir rajono savivaldybių bendradarbiavime. O bendrų rūpesčių turime ir daugiau. Reikia koordinuoti pramonės plėtrą, kad naujos pramonės įmonės nekeltų diskomforto tiek miesto, tiek rajono gyventojams, spręsti atliekų tvarkymo ir kitus žmonėms svarbius klausimus“,- kalbėjo Vaclovas Dačkauskas, Klaipėdos rajono meras.

Pasak Artūro Šulco, Klaipėdos mero pavaduotojo, aktyviai dalyvavusio derybose su Klaipėdos rajono savivaldybe, kertiniai šio susitarimo dalykai – vandentvarkos projektai ir moksleiviai, kurie gyvena rajone, bet vyksta mokytis į Klaipėdą.

„Vandentvarkos atveju kalbame apie ES fondų paramą regionams 2014-2020 metų laikotarpiu. Jeigu Klaipėda su vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimu poreikių beveik nebeturi – kone 100 % tinklų mieste nutiesti, tai rajone – atvirkščiai. Rajonas nori pasinaudoti parama ir investuoti į infrastruktūros plėtrą gyvenvietėse, soduose. Kadangi ir miestą, ir rajoną aptarnauja mūsų bendra įmonė – AB „Klaipėdos vanduo“, savivaldybių susitarimas dėl finansavimo yra būtinas“, – aiškino A. Šulcas.

Kita yda, kad iki šiol rajono savivaldybės gyventojai buvo verčiami apgaudinėti valstybę – ieškodavo būdų, kaip deklaruoti gyvenamąją vietą mieste, kad vaikai galėtų lankyti ugdymo įstaigas. Žinia, ugdymo krepšelį savivaldybėms moka valstybė. O švietimo įstaigos infrastruktūros išlaikymas – pastato remontas, aplinkos tvarkymas, šildymas, elektra ir kita – jau konkrečių savivaldybių rūpestis. Šios išlaidos Klaipėdoje vienam mokiniui kainuoja apie 364 eurus per metus.

Naujovės laukia ir keleivių pervežimo paslaugų. Iki šiol galiojo absurdiška situacija, kad, pavyzdžiui, į Gargždus nuvežęs keleivį Klaipėdos miesto taksi iš ten keleivių imti negali. Šiuo apribojimus taksi paslaugoms ketinama panaikinti. O visuomeninį transportą Klaipėdos rajonas sutinka visiškai atiduoti į VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ rankas.

Taip pat Ketinimų protokole numatoma, jog iki 2018 metų sausio per Karklę jau drieksis naujas dviračių takas. Kai kuriuos Ketinimo protokolų sprendimus turės patvirtinti savivaldybių tarybos, kai kuriems užteks savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo.

Savivaldybių merų pasirašyto Ketinimų protokolo punktai:

  • Šalys iki 2015 m. spalio 1 d. ketina susitarti dėl Klaipėdos regionui skirtinų ES paramos lėšų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtros srityje, prioritetą teikiant Klaipėdos rajono savivaldybės planuojamiems įgyvendinti projektams.
  • Šalys iki 2015 m. gruodžio 31 d. ketina susitarti dėl Klaipėdos regionui skirtinų ES paramos lėšų keleivinio transporto priemonėms įsigyti suderinto panaudojimo, prioritetą teikiant Klaipėdos miesto savivaldybės planuojamiems įgyvendinti projektams.
  • Šalys iki 2015 m. spalio 1 d. ketina susitarti dėl Klaipėdos miesto savivaldybės patiriamų papildomų išlaidų dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklas lankančių Klaipėdos rajono savivaldybės vaikų kompensavimo pagal principą „pinigai paskui vaiką“, siekiant sudaryti galimybę šeimoms laisvai nurodyti savo pagrindinę gyvenamąją vietą.
  • Šalys iki 2016 m. balandžio 1 d. ketina susitarti dėl vieningos Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos rajono savivaldybės transporto sistemos sukūrimo ir valdymo.
  • Šalys iki 2015 m. spalio 1 d. ketina susitarti dėl laisvo taksi paslaugų teikimo Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijose.
  • Šalys iki 2016 m. sausio 1 d. ketina susitarti dėl bendro darnaus judrumo plano kūrimo.
  • Klaipėdos rajono savivaldybė pareiškia, kad ketina iki 2018 m. sausio 1 d. nutiesti trūkstamą dviračių tako per Karklę jungtį.

Komentarai

koment.