DOF_1323

ARVYDAS CESIULIS

Komitetas
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas

Komisijos ir tarybos
Miesto Kultūros ir meno tarybos,  miesto Švietimo, Sporto, NVO tarybų narys

Stebėtojų tarybos
Klaipėdos Vandenų ir Pirminio sveikatos centro stebėtojų tarybų narys

 

 

Esu Arvydas Cesiulis, gimęs 1957 m. kovo 27 d. Ukmergės rajone Šešuolių  miestelyje.  Po to gyvenau ir mokiausi Ukmergėje, nuo 1975 m. studijavau Vilniaus universitete, kuriame 1980 m. baigiau Istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę. Vėliau dirbau Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetuose, įsikūrus Klaipėdos universitetui, perėjau dirbti į šią mokslo įstaigą, kurioje tebedirbu iki šiol. Esu  Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Politikos mokslų katedros, taip pat, Vakarų Lietuvos verslo kolegijos lektorius.

Politikoje nuo pat Tautinio Atgimimo ir Lietuvos valstybingumo atkūrimo bei įtvirtinimo pradžios.  Įsimintinais 1991 m. įstojau į Lietuvos liberalų sąjungą,  o 2003 m.  pirmą kartą susijungus  liberalios pakraipos politinėms organizacijoms, tapau Liberalų ir centro sąjungos nariu, kurioje ilgus metus priklausiau šios organizacijos skyriaus tarybai, taip pat buvau išrinktas skyriaus tarybos pirmininko pavaduotoju. 2004–2007 m. Klaipėdoje  šios partijos sąraše buvau išrinktas  tarybos nariu ir dirbau  Klaipėdos miesto savivaldybės Taryboje.

Vienu reikšmingiausių savo žingsnių politikoje laikyčiau apsisprendimą ir ryžtą liberalių politinių jėgų vienijimo vardan Lietuvos liberaliausiame mieste- Klaipėdoje 2014 m. pavasarį įsijungti į Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdžio Klaipėdos skyriaus narių gretas. Pagaliau buvo atstatyta politinė logika ir teisybė, taip laukiama daugelio klaipėdiečių- mūsų mieste liberalai privalo būti vieningi.

Taigi liberalu esu gan ilgą savo gyvenimo dalį, o darbas Klaipėdos universitete ir kitose miesto aukštose mokyklose leido man sukaupti didelę pedagoginio, administravimo ir politinio atstovavimo praktinę ir teorinę patirtį.  Tiesioginiuose darbuose dėstau politinius  ir viešojo administravimo mokslus, kurie yra tiesiogiai susiję su politinių  ir visuomeninių organizacijų veikla, politinio mobilizavimu ir atstovavimu, ideologinio tapatumo problematika, taip pat savivaldybių administravimo aspektais.

Man labai gerai žinoma ir interpretuojama teoriniu diskursu bei jo praktinio pritaikymo lygmeniu liberalizmo doktrina.

Gyvenimiška patirtis man leido padaryti vieną labai svarbią kiekvienam politikui išvadą- negalima žmonėmis manipuliuoti politiniais ar asmeninės karjeros tikslais , o jų problemas bei rūpesčius prisiminti tik prieš rinkimus. Todėl mano žmogiškasis ir politinis credo- ne imti, bet duoti, ne kalbėti, bet daryti Drįstu tikėti ir viltis, kad tūkstančiai mano buvusių ir esamų studentų (tarp kurių daugybė- Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdyje…, o vienas  iškiliausių ir labiausiai gerbtinų šios partijos narių- Sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis), gerai mane žino ir tiki, kad mano žinios, patirtis, asmeninės savybės ir žmogiškos vertybės, tikėjimas tuo, ką sakau ir ką veikiu, bus naudingos mūsų Miesto bendruomenei.

Gerai žinau, kad vienas lauke ne karys, todėl labai džiugu, kad esame mobilizuota ir profesionali vienminčių komanda, kurioje dera profesinė ir politinė išmintis bei jaunatviškas maksimalizmas. Manau, kad moku dirbti komandoje ir gebu operatyviai reaguoti į besikeičiančius iššūkius ir siūlyti optimalius sprendimo būdus. Kita vertus, neabejoju, kad tik su Jūsų parama- gerbiami klaipėdiečiai,  mes  galime pasiekti, kad mūsų mieste VISKAS BŪTŲ GERAI!  Tam turime  labai rimtą argumentą- geriausią Lietuvos merą ir mūsų komandos lyderį- Vytautą Grubliauską!

Esu vedęs-sutuoktinė Loreta, pedagogė. Vaikai- Agnė, Karolis, Giedrė jau užaugę ir rado savo gyvenimo kelius. Mėgstu gerą muziką (rock‘as, gitara, dainuojamoji poezija, chorinis dainavimas, instrumentinė muzika),  esu krepšinio ir angliško biliardo (snooker) gerbėjas.