LRLS Klaipėdos m. skyriaus Visuotinis susirinkimas