PIRMYN, KLAIPĖDA!

 

Mes, koalicinę sutartį pasirašiusių frakcijų nariai, siekiame skaidraus ir profesionalaus Klaipėdos miesto valdymo 2015 – 2019 metais. Mes pasisakome už demokratinės valstybės vertybių puoselėjimą vietos savivaldos mastu. Esame atviri dialogui su Klaipėdos miesto visuomene ir visomis politinėmis jėgomis, kurios remia Lietuvos suverenitetą, piliečių santarvę bei pagarbą vieni kitiems. Mūsų tikslas – kūrybiška, subalansuota ir darni Klaipėdos miesto plėtra visų čia gyvenančių labui.

Mes sutariame drauge siekti:

 • švaraus miesto, saugios ir sveikos aplinkos klaipėdiečių šeimoms, ypatingą dėmesį skiriant pietinės miesto dalies viešųjų erdvių, miesto parkų bei paplūdimių atnaujinimui;
 • tobulinti Klaipėdos viešojo transporto ir dviračių takų sistemą;
 • parengti naują bendrąjį miesto planą;
 • parengti ir pradėti įgyvendinti svarbiausių miesto transporto mazgų, Atgimimo aikštės rekonstrukcijas, naujo baseino ir tilto per Dangės upę statybas;
 • skatinti ugdymo sistemos pedagogų savarankiškumą bei kūrybiškumą, siekti, kad kiekvienas jaunasis klaipėdietis galėtų mokytis geriausiai jo poreikius tenkinančioje ugdymo įstaigoje;
 • plėsti jaunimo užimtumo centrų tinklą. Rekonstruoti ir aprūpinti modernia įranga Klaipėdos jaunimo centrą;
 • optimizuoti miesto bibliotekų tinklą, didinti jų prieinamumą gyventojams ir  teikiamų paslaugų spektrą, sudarant galimybes jose  steigtis bendruomenių centrams;
 • įvertinti miesto neformaliojo ugdymo užklasinės veiklos paslaugų turinį bei suteikti galimybes privačioms ugdymo įstaigoms pretenduoti į savivaldybės finansavimą;
 • patenkinti vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose poreikį  bei suvienodinti vaikų, lankančių  biudžetines ir privačias ikimokyklinio ugdymo įstaigas, finansavimo sąlygas;
 • tikslingos ir visiems prieinamos socialinės paramos bei miestiečių socialinės atskirties mažinimo; inicijuoti naujų globos namų statybą;
 • griežtai reguliuoti monopolinių paslaugų teikėjų veiklą, subalansuoti komunalinius mokesčius ir gerinti paslaugų kokybę;
 • remti nevyriausybinio sektoriaus organizacijų plėtrą;
 • sudaryti sąlygas visų tautybių ir socialinių sluoksnių piliečiams pilnavertiškai dalyvauti politiniame, visuomeniniame bei ekonominiame miesto gyvenime;
 • didinti E paslaugų kiekį, gerinti jų kokybę bei plėtoti tiesioginės demokratijos principus Klaipėdos miesto savivaldybėje,  jos įsteigtose įstaigose bei valdomose įmonėse;
 • skatinti investicijas ir verslą;
 • padvigubinti finansavimą kultūros sektoriui;
 • plėsti profilaktinių bei prevencinių paslaugų teikimą miesto bendruomenei; užtikrinti aukščiausio lygio gydymo paslaugas;
 • siekti glaudesnio miesto ir uosto bendradarbiavimo bei realaus miesto vaidmens Klaipėdos valstybinio jūrų uosto valdyme;
 • gerinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę, nuolat kelti administracijos ir kitų biudžetinio sektoriaus darbuotojų kvalifikaciją, optimizuoti turto valdymą bei diegti pažangiausius viešojo sektoriaus vadybos ir administravimo metodus;
 • siekti, kad Klaipėda lyderiautų valdymo skaidrumo, gyventojų įtraukimo į sprendimų savivaldoje priėmimo procesus bei pilietinės visuomenės ugdymo srityse.

 

Klaipėdos miesto meras

Vytautas Grubliauskas

 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio

Klaipėdos skyriaus pirmininkas

Simonas Gentvilas

 

Lietuvos Socialdemokratų partijos

Klaipėdos skyriaus pirmininkė

Lilija Petraitienė

 

Politinės  partijos Rusų aljansas

valdybos pirmininkė

Tamara Lochankina

 

Politinės partijos „Tvarka ir teisingumas“

Klaipėdos skyriaus pirmininkas

Artūras Razbadauskas

 

„Klaipėdos“ visuomeninio rinkimų

komiteto atstovas

Rimantas Taraškevičius