(vardas, pavardė)
PRAŠYMAS
   

(nuolatinė gyvenamoji vieta)

(data)
   
LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDŽIO
                                                                                                                            (skyriui)

(parašas)
 
     
Prašau priimti mane į politinės partijos Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis narius(-es).
Su Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio įstatais bei programa esu susipažinęs(-usi) ir įsipareigoju jų laikytis.
Tapdamas(-a) Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio nariu(-e), įsipareigoju savo veikloje griežtai laikytis:
moralumo principo, t.y. vadovautis visuotinai pripažintomis moralaus elgesio normomis;
sąžiningumo principo, t.y. sąžiningai laikytis įstatymų ir partijos veiklą reglamentuojančių aktų;
atsakomybės principo, t.y. atsakyti už savo veiklos pasekmes; nepiktnaudžiauti savo esama padėtimi ir nesiekti naudos sau, savo artimiesiems ir kitiems su manimi susijusiems asmenims.
DUOMENYS APIE ASMENĮ
Asmens kodas Pilietybė (-ės)
Mobilusis tel. Kitas tel.
El. paštas Kitas el. paštas
Studentas / moksleivis Dirbantis Pensininkas
Darbovietė/mokslo įstaiga
Pareigos
 
Išsilavinimas: Vidurinis Aukštesnysis Aukštasis
(kita)
Mokslo laipsnis: Bakalauras Magistras Daktaras
(kita)
Užsienio kalbos: Anglų Prancūzų Rusų Vokiečių
(kita)
Mokymosi įstaigos pavadinimas Profesinė kvalifikacija Baigimo metai
Nevyriausybinės organizacijos, kurių veikloje dalyvaujate:
Organizacijos pavadinimas Pareigos
Atsakykite į klausimus TAIP NE
Ar anksčiau priklausėte kitoms politinėms partijoms?
Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas(-a) kaltu(-a) padaręs(-iusi) nusikalstamą veiką?
PARTIJOS VEIKLOS SRITYS, KURIOMS TEIKSITE PRIORITETĄ (reikalingą pažymėti):
Kandidatavimas rinkimuose:
Seimo Europos Parlamento
Savivaldybių tarybų Prezidento
Darbas rinkimų į valdžios institucijas metu ir juos rengiant:
Susitikimų su gyventojais organizavimas Rinkimų komisijoje
Piniginių ar kitų aukų partijai paieška Agitacija
Įvaizdžio kūrimas  
(kita)
Partijos renginių organizavimas, pagalba juos rengiant:
Vasaros stovyklų Mokymų Suvažiavimų Akcijų
(kita)
Norėčiau prisidėti prie partijos pozicijos formavimo šiose valstybės valdymo srityse:
Aplinkos apsaugos Kultūros Teisės ir teisėtvarkos
Ekonomikos ir finansų Socialinės politikos Užsienio reikalų ir nacionalinio saugumo
Informacinės visuomenės plėtros Sveikatos reikalų Valstybės valdymo
Išeivijos reikalų Sporto reikalų Žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės
Kaimo reikalų Švietimo ir mokslo  
(kita)
Jūsų rinkimų apygarda Rinkimų apylinkė
REKOMENDACIJOS 1.
(Vardas, Pavardė, parašas)
2.
(Vardas, Pavardė, parašas)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Priėmimo į partiją posėdžio data
Posėdžio pirmininkas
   (V. Pavardė, parašas)