VISUOTINIS SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimas yra aukščiausias Skyriaus valdymo organas, kuris renka Skyriaus valdymo institucijas: pirmininką, tarybą, etikos ir kontrolės komisijas bei priima svarbiausius Skyriaus sprendimus.

SKYRIAUS PIRMININKAS

SAULIUS BUDINAS

reor_0003_F85_0430

 

Skyriaus pirmininkas:

– skyriaus pirmininkas vadovauja Skyriui;

– pirmininkauja Skyriaus tarybos posėdžiams;

– pasirašo Skyriaus tarybos posėdžių dokumentus ir prižiūri jų vykdymą;

– kontroliuoja Skyriaus sekretoriato darbą;

– atstovauja Skyrių Partijos organuose, institucijose bei kitose išorės organizacijose ir institucijose.

– Skyriaus pirmininkas renkamas Skyriaus susirinkime, dvejų metų kadencijai, slaptu balsavimu.

 

TARYBA

Liberalų sąjūdžio Klaipėdos miesto skyriaus Taryba yra aukščiausias Skyriaus organas, veikiantis tarp Skyriaus visuotinių susirinkimų. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. Jau tapo tradicija, kad kas antras antradienio vakaras skirtas Tarybos posėdžiui, skyriaus narių susitikimui. Remiantis skyriaus nuostatais

Tarybą sudaro:
• Skyriaus pirmininkas,
• Susirinkime rinkti nariai,

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Klaipėdos miesto skyriaus Tarybą sudaro 21 narys:

reor_0003_F85_0430 re_0057_F85_7612 re_0065_F85_7698 Sim re_0029_F85_7075
Saulius Budinas Edmundas Kvederis Vaidotas Rimkus Simona Statneckytė Lina Skrupskelienė
 PIRMININKAS  PIRMASIS PAVADUOTOJAS PAVADUOTOJAS  PAVADUOTOJA PAVADUOTOJA
re_0039_F85_7437 re_0034_F85_7332 re_0044_F85_7491 re_0077_F85_7830 re_0010_F85_6881
Saulius Liekis Simonas Gentvilas Agnė Mikniūtė Justinas Liubinskas   Alina Velykienė
DSC_3644 ziv 998205_10151775597127792_1797558982_n
 Marius Junokas  Živilė Kristutienė  Lukas Liudvikas  Valerijus Bogunas Zarina Lukošiūnė
saulius2 FullSizeRender (178x280) liudas1 rasa-rumsiene5 re_0040_F85_7459
Saulius Valiulis   Simona Jucienė Liudvikas Mileška Rasa Rumšienė  Rūta Pocienė
re_0047_F85_7527
 Audrius Vaišvila

Vizija

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Klaipėdos m. skyrius taps vienintelė nuosekli ir profesionali liberalios ideologijos partija Klaipėdos mieste, kuri ilgainiui taps kertinė politinė organizacija Klaipėdos mieste ir regione.

Misija
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Klaipėdos m. skyrius buria liberalių pažiūrų asmenis į organizaciją, kuri propaguoja liberalią ideologiją miesto bendruomenėje ir įgyvendina ją visų lygių politiniuose organuose.

Principai

  • Liberali ideologija yra pagrindinė LR liberalų sąjūdžio Klaipėdos m. skyriaus egzistencijos ašis.
  • LR Liberalų sąjūdžio Klaipėdos m. skyrių atstovauja aukščiausios kvalifikacijos politikai.
  • LR liberalų sąjūdžio Klaipėdos m. skyrius vadovaujasi aukščiausiais skaidrumo standartais.
  • LR liberalų sąjūdžio Klaipėdos m. skyrius yra ideologiškai nuosekli partija.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis įsikūrė 2006 m. pradžioje. Steigimo iniciatoriai tarp kurių buvo Eugenijus Gentvilas, Petras Auštrevičius, Dalia Teišerskytė ir daugelis kitų, šio žingsnio ėmėsi matydami, kad Lietuvoje nebuvo nei vienos partijos, kuri atstovautų liberalias vertybes ir moralią politiką. Steigimo iniciatoriai 2005 m. gruodį paskelbė Liberalų sąjūdžio Steigimo manifestą, kviesdami visus Lietuvos žmones, puoselėjančius skaidrumą ir demokratinį valdymą bei vienijamus liberalių idėjų kurti Liberalų sąjūdį. Tarp partijos bendražygių buvo ir Leonidas Donskis.

2006 m. vasario 25 d. įsteigtas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis partijos programoje PILIEČIŲ RESPUBLIKA įsipareigojo siekti teisingos Lietuvos, išsilavinusios visuomenės ir pasiturinčio žmogaus.

Liberalų sąjūdžio vizija – aktyvi pilietinė ir socialiai atsakinga visuomenė, kurioje žmonės ir valstybės institucijos bendradarbiauja, užtikrindamos nuoseklų gyvenimo lygio kilimą kiekvienam.

Mūsų prioritetas – investicijos į laisvą ir kūrybingą žmogų, sudarant kuo palankiausias sąlygas įgyti išsilavinimą, kad ateityje gebėtume konkuruoti, būti pilietiškai aktyvūs ir dvasiškai turtingi. Mes regime trečiąją respubliką, kurioje piliečiai įtakos jiems atsakingą ir skaidrią valdžią, kur vaikas bus išmokytas, ligonis pagydytas, vagis pagautas. Partijos pirmininku po jos įsteigimo tapo vienas iš sąjūdžio iniciatorių Petras Auštrevičius.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Klaipėdos m. skyrius įsteigtas 2006 03 24.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį Klaipėdoje, kaip visoje Lietuvoje, žmonės dažnai įvardija paprasčiau – Klaipėdos liberalai.

Per kelerius metus klaipėdiečiai patikėjo, kad Liberalų sąjūdis mūsų mieste yra veiklių, profesionalių ir atsakingų žmonių komanda, gebanti ne tik generuoti naujas idėjas, bet ir jas įgyvendinti, tesėti rinkėjams duotus pažadus. Per tą laiką greta pripažintų Liberalų sąjūdžio lyderių klaipėdiečių  išryškėjo naujos asmenybės, Klaipėdos liberalų gretas nuolat papildo jauni ir kūrybingi žmonės.

LR liberalų sąjūdžio Klaipėdos m. skyrius veikia vadovaudamasis LR liberalų sąjūdžio programa, įstatais, Klaipėdos miesto skyriaus nuostatais.