VISUOTINIS SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimas yra aukščiausias Skyriaus valdymo organas, kuris renka Skyriaus valdymo institucijas: pirmininką, tarybą, etikos ir kontrolės komisijas bei priima svarbiausius Skyriaus sprendimus.

SKYRIAUS PIRMININKAS

DSC_3702

SAULIUS BUDINAS

Skyriaus pirmininkas:

– skyriaus pirmininkas vadovauja Skyriui;

– pirmininkauja Skyriaus tarybos posėdžiams;

– pasirašo Skyriaus tarybos posėdžių dokumentus ir prižiūri jų vykdymą;

– kontroliuoja Skyriaus sekretoriato darbą;

– atstovauja Skyrių Partijos organuose, institucijose bei kitose išorės organizacijose ir institucijose.

– Skyriaus pirmininkas renkamas Skyriaus susirinkime, dvejų metų kadencijai, slaptu balsavimu.

 

TARYBA

Liberalų sąjūdžio Klaipėdos miesto skyriaus Taryba yra aukščiausias Skyriaus organas, veikiantis tarp Skyriaus visuotinių susirinkimų. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. Jau tapo tradicija, kad kas antras antradienio vakaras skirtas Tarybos posėdžiui, skyriaus narių susitikimui. Remiantis skyriaus nuostatais

Tarybą sudaro:
• Skyriaus pirmininkas,
• Susirinkime rinkti nariai,

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Klaipėdos miesto skyriaus Tarybą sudaro 21 narys: (informacija atnaujinta 2018.04.06)

DSC_3553
DOF_1323 12657298_10153946852367792_8152274421154646818_o (2) Sim
 Saulius Budinas Edmundas Kvederis  Arvydas Cesiulis Vaidotas Rimkus Simona Statneckytė
 PIRMININKAS  PIRMASIS PAVADUOTOJAS PAVADUOTOJAS  PAVADUOTOJAS PAVADUOTOJA
DSC_3585 pakoreg 998205_10151775597127792_1797558982_n DSC_3430  FullSizeRender (178x280)
Simonas Gentvilas  Vytautas Grubliauskas Valerijus Bogunas Jurgita Činauskaitė- Cetiner Simona Jucienė
DSC_3644 ziv agne Elida
Marius Junokas
Živilė Kristutienė
Lukas Liudvikas Agnė Mikniūtė Elida Mantulova
DSC_3928 DSC_4735 horz BW NAUJA DSC_5021   DSC_3405
Saulius Liekis  Justinas Liubinskas Lina Skrupskelienė  Rūta Pocienė Alina Velykienė
DSC_4864
Vaida Žvikienė

ETIKOS IR KONTROLĖS KOMISIJOS

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Klaipėdos miesto visuotinis susirinkimas išrenka skyriaus Etikos ir Kontrolės komisijas.
Etikos komisija sprendžia ginčus tarp Skyriaus narių.
Kontrolės komisija ne rečiau kaip kartą per metus patikrina Skyriaus finansinę padėtį, įvertina priimtų per ataskaitinį laikotarpį finansinių sprendimų teisėtumą ir lėšų panaudojimo pagal paskirtį faktą.

LRLS Klaipėdos m. skyriaus etikos komisija

Andromeda Grauslienė

Ana Timonina-Mickevičienė
 

LRLS Klaipėdos m. skyriaus kontrolės komisija

DSC_4714 DSC_4530

 Inga Gedvilienė

 Giedrius Vitkauskis