Kviečiama tapti Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės nariais

Kviečiama tapti Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės nariais

2014 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė (toliau – asociacija). Asociacijos veiklos teritorija yra Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorija, patvirtinta 2015 m. liepos 10 d. sprendimu „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-63 „Dėl pritarimo Klaipėdos

Planas dviračių takams atnaujinti

Planas dviračių takams atnaujinti

Uostamiesčio tarybai bus teikiamas svarstyti Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros planas. Pastarajame ne tik nurodyta, kaip patobulinti esamus takus, bet ir atkreipiamas dėmesys, kokias papildomas paslaugas galima teikti. Pasak Klaipėdos savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėjos Mildos Žekonytės, parengtame plane yra numatytas vientisas dviračių takų tinklas visame mieste ir jungtys su Klaipėdos rajonu. Taip pat nustatyti dviračių

Žvejai vėl plaukia į jūrą

Žvejai vėl plaukia į jūrą

Dr. Eugenijus Gentvilas, Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Žvejyba Baltijos jūroje – sunkus, pavojingas ir mažai pelno nešantis verslas. Jūroje žvejoja tik apie 20 Lietuvos įmonių. Istoriškai taip susiklostė, kad viena iš jų gaudo iki 40 proc. viso Lietuvai skirto žuvų kiekio. Kitoms gi tenka vidutiniškai tik po 3 proc. Europos Komisijos mūsų šaliai skirtų

Klaipėdos miestas ir rajonas susitarė dėl bendradarbiavimo

Klaipėdos miestas ir rajonas susitarė dėl bendradarbiavimo

Šiandien, rugsėjo 11 dieną, Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybės, siekdamos pagerinti abiejų savivaldybių gyventojų gyvenimo kokybę, pasirašė Ketinimų protokolą. Abiejų savivaldybių merų parašais patvirtintame dokumente įvardinti 7 projektai, apimantys vandentvarkos, švietimo įstaigų finansavimo, susisiekimo paslaugų organizavimo aspektus. „Realybė tokia, kad didelė dalis Klaipėdos gyventojų išsikėlė gyventi į priemiesčius, į Klaipėdos rajono teritoriją, tačiau jie

Kviečiame teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti

Kviečiame teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. rugsėjo 9 d. patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašą. Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie: turi teisę vykdyti švietimo veiklą; registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre

Klaipėdiečiams aktualius klausimus meras perdavė Seimo nariams

Klaipėdiečiams aktualius klausimus meras perdavė Seimo nariams

  Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas į susitikimą pakvietė Seimo narius, atstovaujančius klaipėdiečių interesus ir išsakė Klaipėdos miestui aktualius klausimus, kurie yra svarbūs rengiant atitinkamų sričių įstatymų pakeitimus bei planuojant kitų metų biudžetą. „Jau visai čia pat Seimo rudens sesija, tarp kurios pagrindinių darbų yra ir 2016 metų valstybės biudžeto tvirtinimas. Todėl labai džiaugiuosi, kad turime progą visi kartu susėsti prie vieno stalo ir aptarti pačius aktualiausius klaipėdiečiams klausimus. Tikuosi, kad per Jus – uostamiesčio gyventojų interesams atstovaujančius Seimo narius – šie klausimai bus sėkmingai pristatyti nacionaliniu lygmeniu,“- sakė Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas. Meras bei susitikime dalyvavę Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovai išsakė aktualias problemas šešiose pagrindinėse srityse: 1) Sveikatos priežiūros; 2) Transporto ir susisiekimo reguliavimo; 3) Civilinės saugos užtikrinimo ir valdymo; 4) Triukšmo valdymo; 5) Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo); 6) Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos. Sveikatos priežiūros srityje, atsižvelgiant į didžiulį telefoninės psichologinės pagalbos poreikį, prašoma iš valstybės biudžeto lėšų finansuoti skubios psichologinės konsultacijos bei informacijos telefonu paslaugą. Taip pat mero teigimu būtų tikslinga sugrąžinti galimybę savivaldybėms kontroliuoti leidimų išdavimą besisteigiančioms privačioms pirminės sveikatos priežiūros įstaigoms. Dabar Savivaldybė negali užtikrinti visavertės pirminės sveikatos priežiūros, nes nežino, kokios privačios sveikatos priežiūros įstaigos veikia mieste. Transporto ir susisiekimo reguliavimo srityje vienas problematiškiausių klausimų yra keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi tarifai. Atkreipiamas dėmesys, kad būtų tikslinga savivaldybių taryboms leisti nustatyti šių tarifų ribas ir taip užkirsti kelią piktnaudžiavimui šioje srityje. Kitas klausimas – išlaidų kompensavimas iš savivaldybės biudžeto maršruto Kuršių mariomis Klaipėda – Juodkrantė – Nida vežėjui. Klaipėdos miesto savivaldybės atstovų teigimu, šios išlaidos turėtų būti kompensuojamos iš visų savivaldybių, kurias kerta maršturas biudžetų, o ne tik iš Klaipėdos miesto. Civilinės saugos užtikrinimo ir valdymo srityje prašoma pakeisti  teisinę bazę atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdoje šiuo metu prišvartuotas valstybinės reikšmės pavojingas objektas – Suskystintų gamtinių dujų terminalas. Atlikus pakeitimus, galėtų būti skiriamas didesnis valstybės finansavimas civilinės saugos užtikrinimui Klaipėdos mieste. Triukšmo valdymo srityje prašoma inicijuoti įstatymų pataisas, kuriomis Triukšmo žemėlapių atnaujimas kas penkerius metus būtų finansuojamas iš valstybės, o ne iš savivaldybių biudžetų lėšų. Triukšmo žemėlapiais siekiama reguliuoti triukšmo lygį šalies miestų ir rajonų savivaldybėse. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) srityje, siekiant užtikrinti sėkmingą daugiabučių namų renovaciją ir skaidrumą ją atliekant, prašoma tarpininkauti pavedant Aplinkos ministerijai ar Būsto energijos taupymo agentūrai parengti viešą informaciją apie tai, kaip yra paskirstomos lėšos renovacijai ir kuriems konkrečiai daugiabučiams namams skiriamos. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje prašoma tikslinti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos bei Teritorijų planavimo įstatymus juose konkretizuojant su visuomenės informavimu susijusius punktus. Be šių Seimo nariams išdėstytų probleminių sričių, Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas dėmesį atkreipė ir į dar du klausimus. Uostamiesčio vadovas vylėsi, kad neformaliojo vaikų švietimo finansavimas, pradėtas nuo šių metų rugsėjo mėnesio, nenutrūks ir toliau, kadangi neformalus švietimas, kaip ir formalus, yra labai svarbi vaikų lavėjimo sąlyga. Kitas klausimas – tai gyventojų pajamų mokesčio (GPM) perskirstymas tarp savivaldybių. „Neseniai Konstitucinis teismas pripažino, jog gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo į savivaldybių biudžetus teisinis reguliavimas prieštarauja Konstitucijai. Aš labai tikiuosi, kad ieškant šaltinių kompensuoti padarytą žalą, nenukentės kitų savivaldybių, o tame tarpe ir Klaipėdos miesto, gyventojų interesai,“ – sakė Vytautas Grubliauskas.