VISUOTINIS SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimas yra aukščiausias Skyriaus valdymo organas, kuris renka Skyriaus valdymo institucijas: pirmininką, tarybą, etikos ir kontrolės komisijas bei priima svarbiausius Skyriaus sprendimus.

SKYRIAUS PIRMININKAS

EDMUNDAS KVEDERIS

re_0057_F85_7612

Skyriaus pirmininkas:

– skyriaus pirmininkas vadovauja Skyriui;

– pirmininkauja Skyriaus tarybos posėdžiams;

– pasirašo Skyriaus tarybos posėdžių dokumentus ir prižiūri jų vykdymą;

– kontroliuoja Skyriaus sekretoriato darbą;

– atstovauja Skyrių Partijos organuose, institucijose bei kitose išorės organizacijose       ir institucijose.

– Skyriaus pirmininkas renkamas Skyriaus susirinkime, dvejų metų kadencijai,             slaptu balsavimu.

 

TARYBA

Liberalų sąjūdžio Klaipėdos miesto skyriaus Taryba yra aukščiausias Skyriaus organas, veikiantis tarp Skyriaus visuotinių susirinkimų. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. Jau tapo tradicija, kad kas antras antradienio vakaras skirtas Tarybos posėdžiui, skyriaus narių susitikimui. Remiantis skyriaus nuostatais

Tarybą sudaro:
• Skyriaus pirmininkas,
• Susirinkime rinkti nariai,

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Klaipėdos miesto skyriaus Tarybą sudaro 21 narys:

re_0057_F85_7612 re_0029_F85_7075 re_0065_F85_7698 318346153_6409046382445245_2167854641780843940_n 290254504_8427642270594655_600139406340348455_n
Edmundas Kvederis Lina Skrupskelienė Vaidotas Rimkus Tomis Paulauskas Kristina Pancerova-Čiapienė
 PIRMININKAS  PIRMOJI PAVADUOTOJA PAVADUOTOJAS  PAVADUOTOJAS PAVADUOTOJA
282131798_121234347251661_6050379791683966475_n 320528159_694227719079591_7298384276012980277_n re_0039_F85_7437 re_0077_F85_7830 re_0010_F85_6881
Artur Truš Gintaras Vaičekauskas Saulius Liekis Justinas Liubinskas   Alina Velykienė
Sim ziv reor_0003_F85_0430  EOSR6406 re_0040_F85_7459
  Simona Statneckytė  Živilė Kristutienė  Saulius Budinas  Virginijus Jurgelevičius Rūta Pocienė
saulius2 DSC_3644 re_0047_F85_7527
Saulius Valiulis   Adolfas Gritėnas Ilona Balsienė Marius Junokas Audrius Vaišvila

Vizija

Liberalų sąjūdžio Klaipėdos m. skyrius taps vienintelė nuosekli ir profesionali liberalios ideologijos partija Klaipėdos mieste, kuri ilgainiui taps kertinė politinė organizacija Klaipėdos mieste ir regione.

Misija
Liberalų sąjūdžio Klaipėdos m. skyrius buria liberalių pažiūrų asmenis į organizaciją, kuri propaguoja liberalią ideologiją miesto bendruomenėje ir įgyvendina ją visų lygių politiniuose organuose.

Principai

  • Liberali ideologija yra pagrindinė Liberalų sąjūdžio Klaipėdos m. skyriaus egzistencijos ašis.
  • Liberalų sąjūdžio Klaipėdos m. skyrių atstovauja aukščiausios kvalifikacijos politikai.
  • Liberalų sąjūdžio Klaipėdos m. skyrius vadovaujasi aukščiausiais skaidrumo standartais.
  • Liberalų sąjūdžio Klaipėdos m. skyrius yra ideologiškai nuosekli partija.

Liberalų sąjūdis įsikūrė 2006 m. pradžioje. Steigimo iniciatoriai tarp kurių buvo Eugenijus Gentvilas, Petras Auštrevičius, Dalia Teišerskytė ir daugelis kitų, šio žingsnio ėmėsi matydami, kad Lietuvoje nebuvo nei vienos partijos, kuri atstovautų liberalias vertybes ir moralią politiką. Steigimo iniciatoriai 2005 m. gruodį paskelbė Liberalų sąjūdžio Steigimo manifestą, kviesdami visus Lietuvos žmones, puoselėjančius skaidrumą ir demokratinį valdymą bei vienijamus liberalių idėjų kurti Liberalų sąjūdį. Tarp partijos bendražygių buvo ir Leonidas Donskis.

2006 m. vasario 25 d. įsteigtas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis partijos programoje PILIEČIŲ RESPUBLIKA įsipareigojo siekti teisingos Lietuvos, išsilavinusios visuomenės ir pasiturinčio žmogaus.

Liberalų sąjūdžio vizija – aktyvi pilietinė ir socialiai atsakinga visuomenė, kurioje žmonės ir valstybės institucijos bendradarbiauja, užtikrindamos nuoseklų gyvenimo lygio kilimą kiekvienam.

Mūsų prioritetas – investicijos į laisvą ir kūrybingą žmogų, sudarant kuo palankiausias sąlygas įgyti išsilavinimą, kad ateityje gebėtume konkuruoti, būti pilietiškai aktyvūs ir dvasiškai turtingi. Mes regime trečiąją respubliką, kurioje piliečiai įtakos jiems atsakingą ir skaidrią valdžią, kur vaikas bus išmokytas, ligonis pagydytas, vagis pagautas. Partijos pirmininku po jos įsteigimo tapo vienas iš sąjūdžio iniciatorių Petras Auštrevičius.

Liberalų sąjūdžio Klaipėdos m. skyrius įsteigtas 2006 03 24.

Liberalų sąjūdį Klaipėdoje, kaip visoje Lietuvoje, žmonės dažnai įvardija paprasčiau – Klaipėdos liberalai.

Per kelerius metus klaipėdiečiai patikėjo, kad Liberalų sąjūdis mūsų mieste yra veiklių, profesionalių ir atsakingų žmonių komanda, gebanti ne tik generuoti naujas idėjas, bet ir jas įgyvendinti, tesėti rinkėjams duotus pažadus. Per tą laiką greta pripažintų Liberalų sąjūdžio lyderių klaipėdiečių  išryškėjo naujos asmenybės, Klaipėdos liberalų gretas nuolat papildo jauni ir kūrybingi žmonės.

Liberalų sąjūdžio Klaipėdos m. skyrius veikia vadovaudamasis Liberalų sąjūdžio programa, įstatais, Klaipėdos miesto skyriaus nuostatais.